Welkom op de website van Bobel

Welkom op de website van de Stichting Bordeaux Beleggers Belangen. Deze Stichting heeft zich ten doel gesteld collectief de belangen te behartigen van hen die stellen te zijn gedupeerd door de dienstverlening van Bordeaux Advisory B.V. en Graniton Sàrl. 

In de afgelopen jaren hebben beide bedrijven aan beleggers gouden bergen beloofd. Beleggers werd voorgehouden dat rendementen van 30% of meer goed mogelijk waren. De praktijk bleek evenwel weerbarstiger. De kisten wijn die Bordeaux Advisory voor cliënten kocht zijn bij gerennomeerde wijnhandelaren voor een fractie van de prijs te koop. In sommige gevallen is de door Bordeaux Advisory berekende prijs 8 keer hoger. Het prijsverschil is het bedrag aan kosten en loon dat u aan Bordeaux Advisory dient te betalen voor hun dienstverlening. Die kosten worden als het ware bij aankoop door u vooruit betaald. Indien Bordeaux Advisory er niet in slaagt de wijn te verkopen, blijft u met de onverkoopbare wijn zitten, maar bent u wel loon en kosten verschuldigd. Die kosten zijn bovendien vaak zo hoog dat de kans dat u de wijn daadwerkelijk kunt verkopen aan iemand die verstand heeft van wijn erg klein is.

De stichting vermoedt dat de wijn dan ook voornamelijk wordt gekocht door mensen die geen verstand hebben van wijn. Mensen zoals u zelf. Zo ontstaat er als het ware een intern circuit waarbinnen dezelfde kist wijn steeds tegen een hoger bedrag wordt verkocht. De vraag en het aanbod buiten dat interne circuit oefenen geen invloed uit op de prijs binnen dat circuit. Het is als het ware een zichzelf instandhoudend systeem dat pas zal haperen als de prijs van de wijn dusdanig hoog wordt dat niemand meer bereid is om die tegen die prijs te kopen. Het systeem komt dan tot stilstand. In het blad IEX uit 2005 is deze kwestie al eens aan de orde gesteld. Bovendien is het maar de vraag of de wijn, zoals die op uw confirmation certificate vermeld staat, daadwerkelijk bestaat. Van de bij de stichting aangesloten gedupeerden weet niemand precies waar zijn wijn wordt opgeslagen. Vragen daaromtrent worden door Bordeaux Advisory consequent genegeerd. De stichting vermoedt dat de wijn niet daadwerkelijk is aangekocht. Dit vermoeden lijkt te worden bevestigd door onderzoek van een journalist uit 2003 (klik hier).

Daarnaast rijst het vermoeden dat de activiteiten van Bordeaux Advisory te kwalificeren zijn als een zogenaamde Ponzi-zwendel. Het fraudemeldpunt van het openbaar ministerie heeft hier in 2006 een rapport over opgesteld (klik voor de bijgewerkte versie van 2007 hier). Veel gedupeerden herkennen de werkwijze van Bordeaux Advisory in het rapport. Inmiddels is er een foto beschikbaar van het nieuwe 'kantoor' van Bordeaux Advisory in Luxemburg (klik hier).De mensen die stellen te zijn gedupeerd door Bordeaux Advisory B.V. kunnen zich op deze site aanmelden om deel te nemen aan de collectieve actie tegen Bordeaux Advisory.

De oprichtingsakte van Stichting Bordeaux is op 16 juli 2007 door notaris Mr. O.J.A.M. Dierckxens gepasseerd. De eerste bestuursvergadering heeft op 18 september jl. plaatsgevonden. De samenstelling van het bestuur kunt u zien in de nieuwsbrief van 27 september 2007.Voor vragen dient u onder het kopje FAQ te kijken. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met  mevr. mr. A.M.L. Hopmans (073-76 00 330, http://www.wouwadvocaten.nl/).

Aanmelden is thans niet meer mogelijk via de website. Indien u  vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.M.L. Hopmans, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ,  tel: 073 - 76 00 330.

KLIK HIER VOOR DE MEEST RECENTE LIJST VAN DE CURATOR (17 mei 2010) en controleer of uw gegevens juist zijn. Ongeveer 30 bekende donateurs hebben nog niets aan de curator verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen en onderbouwen van uw vordering.  

Bestuur Stichting Bordeaux Beleggers Belangen